Frisk 胡椒薄荷 9 克 Kracie Foods

Japan Shop Okawa


常规价格 ¥400
结账时计算的运费
Frisk 胡椒薄荷 9 克 Kracie Foods
Frisk 胡椒薄荷 9 克 Kracie Foods

公司:Kracie 食品
品牌:弗里斯克
味道:胡椒薄荷
尺寸:9克

“瞬间,强烈的薄荷味,超级专注。”
Frisk Regular 现已推出新的平板电脑和设计。
散发愉悦刺激的终极薄荷。

相关产品