Kaki no tane 米果和花生 86 克 Kameda

Japan Shop Okawa


常规价格 ¥400
结账时计算的运费
Kaki no tane 米果和花生 86 克 Kameda
Kaki no tane 米果和花生 86 克 Kameda

公司:龟田
规格:86克
有效期:订购后 4 个月

麻辣鲜香,酥脆香浓。这是一种柿子和花生的平衡令人难以抗拒的产品。龟田制果总部位于新泻县新泻市,是第一大米果制造商。

相关产品