Zact Toothpaste to remove tobacco stain 150g Lion

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥900
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Zact Toothpaste to remove tobacco stain 150g Lion
Zact Toothpaste to remove tobacco stain 150g Lion
Zact Toothpaste to remove tobacco stain 150g Lion
Zact Toothpaste to remove tobacco stain 150g Lion

Company : Lion
Brand : Zact
Size : 150g

Thoroughly removes tobacco tar from teeth and whitens teeth

Sản phẩm liên quan