Ora2 Stripe Paste Toothpaste 140g Sunstar

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥550
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Ora2 Stripe Paste Toothpaste 140g Sunstar

Company : Sunstar
Brand : Ora2
Size : 140g

A medicated toothpaste that keeps teeth smooth.
Refreshing mint scent "Clean mint" type

 

Sản phẩm liên quan