Kewpie roasted ground sesame Salad Dressing 380g

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥1,300
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Kewpie roasted ground sesame Salad Dressing 380g

Company : Kewpie
Flavor : Roasted ground sesame
Size : 380g

It contains the flavor of deeply roasted freshly ground sesame, giving it a rich aroma. It goes well with pork and warm vegetables.

Sản phẩm liên quan