Katabutsu Fried Rice cracker Salt taste 170g Kameda

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥600
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Katabutsu Fried Rice cracker Salt taste 170g Kameda

Company : Kameda
Flavor : Salt
Size : 170g

Thick-sliced deep-fried mochi flavor spreads when you bite into it.
This taste is addictive.

Sản phẩm liên quan