Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥950
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom
Sáp vuốt tóc Gatsby Moving Rubber Extreme Mat 80g Mandom

Công ty:Mondam
Thương hiệu:Gatsby
Loại:Cực Thảm
Kích thước:80g
Mùi hương:Hương hoa C-lear

Bạn có thể tạo kiểu lại tóc nhiều lần ngay cả khi tóc bị xẹp với lớp hoàn thiện đàn hồi.

Sản phẩm liên quan