Eatable dried small sardines 30g Yamaki

Japan Shop Okawa


Giá cả phải chăng ¥500
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.
Eatable dried small sardines 30g Yamaki

Company : Yamaki
Size : 30g

Edible dried sardines made from Setouchi-grown sardines without any antioxidants.

Sản phẩm liên quan